2003-2013 Kawasaki Prairie 360 Cylinder New Piston Top End Gaskets KVF360 Rebuild Top End
2003-2013 Kawasaki Prairie 360 Cylinder New Piston Top End Gaskets KVF360 Rebuild Top End
2003-2013 Kawasaki Prairie 360 Cylinder New Piston Top End Gaskets KVF360 Rebuild Top End

2003-2013 Kawasaki Prairie 360 Cylinder New Piston Top End Gaskets KVF360 Rebuild Top End

Regular price $639.00 Sale

Top end kit for 2003-2016 Kawasaki Prairie 360

Kit Includes:

  • Factory cylinder with new bore
  • Namura piston kit complete with piston, rings, clips, & wrist pin
  • Complete top end gasket set
  • Ready to install kit

 

.site-nav__dropdown { background: white; }